St. Mary Byzantine Catholic Church http://stmaryhillsboroughnj.org/ 60